ISPLATIVOST REGULATORA

  • Broj obtaja (n) je proporcionalan promeni protoka (V).
  • Napor pumpe (H) je proporcionalan kvadratu promene broja obrtaja (n).
  • Izlazna snaga na vratilu motora (PMOTOR) je proporcionalna kubu broja obrtaja motora (n).

 

 Odnos broja obrtaja i snage na vratilu je kubni!

 Ovo znači da smanjenjem broja obrtaja znatno smanjujemo snagu na vratilu.

 Sledeća tabela pokazuje približnu količinu ušteđene energije u odnosu na smanjenje broja obrtaja.

Dakle, ako minimalnom brzinom smanjimo performanse motora, rezultat je znatno smanjena količina utrošene energije. Kao rezultat toga, primenom frekventivnih regulatora u kolu postižemo znatne uštede u potrošnji električne energije!

Važno je znati da postoji veza između promene frekvencije i broja obtaja motora!

To je direktno proporcionalno. Rad motora pri broju obrtaja od 3000 1/min na 50Hz adekvatan je radu pri broju obrtaja od 1620 1/min na 27Hz.

Frekventivni regulator za regulaciju brzine = UŠTEDA ENERGIJE!