BRIO TANK
Elektronski uređaj za kontrolu protoka i pritiska

Brio Tank, u svim svojim verzijama, je elektronski uređaj napravljen da automatizuje početak i prestanak rada električne pumpe čija je makismalna snaga 2hp (1.4kW). Kada pritisak spadne ili se protok u cevovodu prekine – odnosno, otvaranjem ili zatvaranjem slavina – Brio Tank automatski upravlja početkom i prestankom rada pumpe.


• BRIO TANK u malom rezervoaru kompenzuje privremeni gubitak pritiska u sistemu i tako održava sistem u ravnoteži. Tehničke karakteristike su iste kao za BRIO 2000MT uređaj.
• Brio Tank ima zaštitnu funkciju: zaustavlja pumpu prilikom rada na suvo, isključuje pumpu kada nestane vode, štiteći je pritom od opasnog rada na suvo.
• Brio Tank zamenjuje u potpunosti uobičajne vodene sisteme koji se sastoje od presostata i rezervoara za pritisak.
• Brio Tank verzije imaju manometar koji osigurava kontrolu početnog pritiska, kao i pritiska celog sistema gde je instaliran.


• Naša paleta elektronskih uređaja sadrži verziju koja ima posebnu funkciju automatskog resetovanja. Ona omogućava pumpi, kada je bila zaustavljena zbog nedostatka vode, da na kratko startuje i time proveri da li je dotok vode uspostavljen. Ako je dotok vode uspostavljen, uređaj produžava sa normalnim radom. U slučaju kada, za vreme jedne od ovih proba, pumpa uspe da usisa vodu, sistem ponovo počinje da radi normalno, u suprotnom, Brio Tank nastavlja da pokušava sve dok se neostvari ranije podešen broj proba. Jednom kada se ta granica pređe, uređaj definitivno zaustavlja pumpu i ponovno pokretanje može da se ostvari samo ručno, pritiskanjem dugmeta za resetovanje. Standardna verzija je podešena da sprovede 4 testiranja automatskog resetovanja pri ravnomernim intervalima od 60 sekundi. Brio Tank je najbolji izbor kada odlučite da instalirate proizvod čije ukupne dimenzije su male i za koji nije neophodno održavanje.


• Brio Tank je proizveden u skladu sa CE standardima.
• Brio Tank je elektronski uređaj za kontrolu i promenu brzine pumpe.
• Upravljaju pokretanjem i zaustavljanjem električne pumpe, i određuju optimalan broj obrtaja motora u zavisnosti od zahteva sistema.
• Velika ušteda energije usled smanjenog rada pumpe.
• Brio Tank pruža zaštitu od rada na suvo u slučaju nestanka tečnosti u sistemu.
• Brio Tank obezbeđuje automatsko restartovanje pumpe u slučaju rada na suvo.
• Brio Tank ima digitalni prikaz pritiska (displej za prikazivanje pritiska)
• Status Rad/Greška signalizira se pomoću LED dioda, i alarmne signalizacije.
• Daljinska kontrola pokretanja i zaustavljanja pumpe.
• Ovaj uređaj omogućava meki start pumpe i time smanjuje mogućnost od kvara i produžava radni vek pumpe.

  

Karakteristike BRIO
Napon motora pumpe 220 V
Maximalna struja 12 A
Max. temperatura  fluida 55°C
Max. temperatura  okoline 55°C
Max. dozvoljeni pritisak 10 bar
Startni pritisak 1-3,5 bar
Frekventna regulacija ne
Promena napona ne
Opseg frekventne/naponske regulacije -
Zaštita od rada na suvo da
Pad pritiska na uredjaju -
IP zaštita IP 65

 

Povezani downloadovi:


AVIT d.o.o.  •   Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160  •  +381 21 820-416  •  381 21 820-681  •  Fax: +381 21 64-10-159


AVIT d.o.o.  •   Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559


Sva prava zadržana. Tehnički podaci, slike i crteži objavljeni na našim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se možete informisati kod naših inženjera. Zadržavamo pravo promene podataka.

Copyright © 2010 Avit d.o.o.