MITO
Elektronski uređaj za električnu kontrolu pumpi


MITO je elektronski uređaj za kontrolu pokretanja i zaustavljanja pumpe u zavisnosti od protoka i pritiska. Promenom napona napajanja kontinualno reguliše broj obrtaja pumpe, uzimajući u obzir trenutne potrebe za vodom. MITO je namenjen za upotrebu na mestima gde je potrebno srednje snabdevanje (npr.30 min) više puta, proporcionalno raspoređeno u toku jednog dana.


• Zaštita od rada na suvo.
• Nakon zaustavljanja uređaj ponovo pokreće pumpu kada detektuje da ima vode u sistemu.
• Digitalni prikaz pritiska.
• Alarmni relejni izlaz za signalizaciju.
• Digitalni ulaz za plovak prekidač ili za daljinsku kontrolu.
• Može biti instaliran u bilo kom položaju (horizontalno ili vertikalno) u pravcu protoka vode.
• Standardna 1'' M hidraulična konekcija.
• Nije potrebno održavanje.
• MITO je proizveden u skladu sa CE standardima.


• Nakon početne maksimalne potrošnje motora pumpe postepeno smanjuje broj obrtaja u zavisnosti od potrebnog protoka u sistemu. Sa ovakvim metodom rada može da se postigne konstantan izlazni pritisak.
• Moguća je kontrola broja obrtaja pumpe u određenom vremenskom intervalu (ova vrednost se podešava u „Cool” modu, u intervalu od 5-30min u zavisnosti od tipa pumpe).
• Kada podešeni vremenski interval („Cool mode”) istekne, a potreba za vodom i dalje postoji, MITO poveća brzinu pumpe na maksimum, da bi se izbeglo pregrevanje (zbog smanjenog hladjenja pumpe).
• Kada se sva potrošačka mesta zatvore, MITO isključuje pumpu, omogućavajući motoru da se ohladi. MITO automatski podesi regulacioni interval za sledeći ciklus. Ako je vreme između dva ciklusa manje od podešenog „Cool” moda, u tom slučaju vreme isključenog stanja i vreme regulisanog rada (1 min pauze prati 1 min regulisanog rada) se određuje u zavisnosti od tipa pumpe.
• Primena: domaćinstva, vikendice, sistemi za navodnjavanje manjih bašti, itd.

 

Karakteristike MITO
Vrsta regulacije Naponska
Napajanje 1 x 230 V ±10%, 50/60 Hz
Izlaz 1 x 230 V
Max. snaga motora 750 W (1 KS)
Max. Dozvoljeni pritisak 800 kPa (8 bar)
Max. Temperatura fluida 30°C
Pad pritiska na uređaju 0,7 bar 100 l/min
Opseg naponske regulacije 230 – 170 V
Stepen zaštite IP 65
Dimenzije (DxŠxV) 225 x 150 x 115 mm
Hidraulička konekcija 1''

Povezani downloadovi:


AVIT d.o.o.  •   Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160  •  +381 21 820-416  •  381 21 820-681  •  Fax: +381 21 64-10-159


AVIT d.o.o.  •   Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559


Sva prava zadržana. Tehnički podaci, slike i crteži objavljeni na našim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se možete informisati kod naših inženjera. Zadržavamo pravo promene podataka.

Copyright © 2010 Avit d.o.o.