MWRC1
Automatski sistem za korišćenje kišnice


U domaćinstvima se oko 50% dnevnih potreba vode može zameniti kišnicom. Kišnica je, zbog svojih karakteristika, najpogodnija za zalivanje i pranje odeće.
MWRC je uređaj koji dozvoljava automatsku kontrolu korišćenja kišnice, sa mesta odakle dolazi, kada pijaća voda nije neophodna.
Uređaj proverava da li su cisterne u kojim se sakuplja kišnica na odgovarajućem potrebnom nivou, i automatski se prebacuje na vodovod ako je nivo vode u cisterni nizak ili nema vode uopšte.

Posle ugradnje i povezivanja koje se obavlja od strane stručnog lica, MWRC će savršeno kontrolisati sistem korišćenja kišnice. Kada je zelena LED dioda ’’System Ready’’ uključena, uređaj je podešen na automatski rad i u trenutku kada je to potrebno (kada nema dovoljno vode u sistemu) MWRC proverom nivoa kišnice vrši automatsko prebacivanje na vodovod. Čim nivo kišnice u cisterni ponovo dostigne maksimalni nivo, uređaj se vraća na korišćenje kišnice, izbegavajući nepotrebno korišćenje vode iz vodovoda. Pritiskom ’’Simulation Low Level Rain Water’’ dugmeta, moguće je simulirati manjak vode u cisterni: onoliko dugo koliko je pritisnuto dugme, sistem će raditi sa vodom koja dolazi iz vodovoda. Jednom dnevno ventil se automatski uključuje radi utvrđivanja ispravnosti uređaja. Ako želimo da izaberemo sistem sa pijaćom vodom, uređaj može biti podešen na ’’Permanent Fresh Water’’ opciju.

TIP

MWRC1

MWRC2

Napajanje

230V / 50 – 60 Hz

Potrošnja

6mA max.

Napajanje ventila

230 V / 50 Hz – 1A

Napajanje pumpe

230V / 50 Hz – 5A

Kontrola nivoa tanka

Plovak prekidač

Senzor i/ili plovak prekidač

Temperatura čuvanja

-20°C - +80°C

Radna temperatura

0°C - +50°C

Dimenzije

127x87x61 mm

Težina

550g

Prikaz nivoa vode

ne

10 Led dioda

Stepen zaštite

IP 65

Povezani downloadovi:


AVIT d.o.o.  •   Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160  •  +381 21 820-416  •  381 21 820-681  •  Fax: +381 21 64-10-159


AVIT d.o.o.  •   Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559


Sva prava zadržana. Tehnički podaci, slike i crteži objavljeni na našim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se možete informisati kod naših inženjera. Zadržavamo pravo promene podataka.

Copyright © 2010 Avit d.o.o.