SEQUENCER
Inverter pumpi u sistemu


SEQUENCER je uređaj koji nam omogućava inverziju i kontrolu pumpi u hidroforskom sistemu. Uz pomoć ovog uređaja moguće je povezati i upravljati sa dve pumpe u takzvanom ‘’blizanac’’ sistemu tj.moguć je spregnuti rad pumpi. Kada su pumpe ovako povezane, SEQUENCER će po potrebi naizmenično pokretati i zaustavljati pumpe - u zavisnosti od potrebnog pritiska i protoka u sistemu. U slučajevima kada je manja potreba za vodom SEQUENCER će pokretati samo jednu pumpu, a druga će se koristiti kao pomoćna. Drugu pumpu će SEQUENCER povremeno pokretati kako ne bi došlo do stvaranja rđe u sistemu i samim tim oštećenja sistema. Ovakav način rada će produžiti radni vek pumpe u sistemu i smanjiti gubitke energije. U hidroforskim postrojenjima je moguće na SEQUENCER povezati plovak prekidač, koji će reagovati na promene nivoa vode u rezervoaru ili cisterni i tako sprečiti rad u slučaju odsustva vode u sistemu i izbeći rad pumpe na suvo, što bi moglo znatno da ošteti pumpu. Moguće je ugraditi i drugi presostat (ili sigurnosni presostat) koji dozvoljava obema pumpama da rade kada jedna nije dovoljna za održavanje pritiska u sistemu, u tzv. spregnutom sistemu pumpi.

MODEL

SEQUENCER

 

100 - 240V~

24V~

Kontrolni napon

117 - 230V~ 50-60Hz

24V~ 50-60Hz

Potrebna struja

8 VA max

Kontakt

  • 250V~5A max
  • AC 2500 VA - Cos w=1
  • AC 1875 VA - Cos w=0.4
  • DC 300W rezistivnosti

Funkcija

30 operacija u minuti

Radni vek

  • Mehanički: 2 mliona operacija
  • Električni: 100.000 operacija sa normalnim opterećenjem

Radna temperatura

-10°C - + 60°C

Dimenzije

90x54x59 mm

Kućište

PPO UL 94 V0

Težina

120g

Montaža

na DIN cev

Stepen zaštite

IP 20

Povezani downloadovi:


AVIT d.o.o.  •   Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160  •  +381 21 820-416  •  381 21 820-681  •  Fax: +381 21 64-10-159


AVIT d.o.o.  •   Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559


Sva prava zadržana. Tehnički podaci, slike i crteži objavljeni na našim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se možete informisati kod naših inženjera. Zadržavamo pravo promene podataka.

Copyright © 2010 Avit d.o.o.